Putování s Kašpárkem

Při putování s postavičkou pro Chrudim typickou se děti seznamují s historií města Chrudim, s jeho památkami a institucemi i s jeho současností. Projekt je naplňován vycházkami a návštěvami památek, kostela, divadel, úřadů, knihovny apod.

Cíle projektu:

  • budovat vztah k místu, kde žijeme
  • posilovat zdravý patriotismus