Otevření MŠ 25.5.2020

14. Květen 2020

Vážení rodiče,
Provoz MŠ bude obnoven 25.5. K docházce je nutné se předem přihlásit – do 21. 5. Způsob přihlašování a podrobné informace najdete v příloze. Pokud nebude do 30. 6. dítě do MŠ docházet, nebude do této doby hradit školné. Věci ze šatny si můžete vyzvednout v týdnu od 1. 6. do 5. 6.
Formu rozloučení s předškoláky vám sdělíme během června.
Přílohy:
Provoz MŠ od 25. 5.2020
Přihláška k docházce do Mateřské školy
Čestné prohlášení