Koncepce MŠ

Koncepce školky
Mateřská škola Strojařů chce být pro děti místem, kde je jim dobře na těle i na duši. Místem bezpečným, klidným, přijímajícím, respektujícím a zároveň podnětným a rozvíjejícím. Všichni zaměstnanci školky se snaží, aby děti ve školce zažívaly láskyplnou atmosféru bez napětí a spěchu.

Vytváříme společně místo s vlídným, ale pevným řádem a stále stejnými pravidly, kde můžou děti poznávat, zkoumat zákony lidského světa a přírody, kde se mohou svobodně projevit a chybovat a zároveň nést odpovědnost za své jednání a nacházet hranice ostatních. Paní učitelky poskytují dětem oporu, ale vedou je k samostatnosti při řešení problémů.

Připravujeme smysluplné činnosti bez nezdravého soutěžení, srovnávání, ponižování. Chceme přispět k tomu, aby z dětí rostli zdraví, slušní a zodpovědní lidé, kteří mají úctu k přírodě, lidem a lidské práci.
Pestrá nabídka činností komplexně rozvíjí dětskou osobnost, zároveň se ale v MŠ chceme vyvarovat přemíry organizovaných akcí. Vyhledáváme akce zapadající do školního vzdělávacího programu „Barevný rok“, který ctí přirozené děje a změny v přírodě. V MŠ v Chrudimi i v Medlešicích je velkou devizou krásná rozlehlá zahrada (v Medlešicích v podobě parku) – místa, která přímo vybízejí k zaměření na poznávání přírody, jejích zákonitostí a pěstování úcty ke všem živým tvorům a přírodním zdrojům.