Zahrady

Vybavení školy

Školní zahrada v Chrudimi

je rozlehlá a poskytuje dětem celoročně dostatek prostoru pro pohybové činnosti i pro hry. Vzrostlé stromy zajišťují v letních měsících stín a příjemné klima. Děti mají k dispozici pískoviště, dřevěné dětské zahradní prvky, bazén, otevřený zahradní pavilon pro divadla a slavnosti, umělý svah na sáňkování, koutky a dílničky pro malé kutily a nápadité záhonky pro zahradníky a zahradnice. Při zahradničení využíváme kompost. V části zahrady vznikla ve spolupráci s Ekocentrem Paleta Kouzelná zahrada, která je ekologickou učebnou. Jedná se o přírodní prvky, které slouží k přímému kontaktu dětí s přírodou a pro pozorování. Je zde například bylinková spirála, živý vrbový tunel, tlející kmeny a hmyzí hotely pro pozorování života hmyzu. Nadále se chystáme zahradu zvelebovat v přírodním stylu.

V Medlešicích

je oplocená školní zahrada součástí zámeckého parku, který vznikl již v 18. století. Park o výměře 2,18 ha oplývá velkým množstvím okrasných dřevin, cca 83. Za pozornost stojí dva liliovníky tulipánokvěté, platan, katalpa, jinan či buk lesní s obvodem kmene 430 cm. O tohoto „stromového dědečka“ se děti na jaře a na podzim starají. Všechny stromy, keře a ostatní rostliny, ale i drobní živočichové, hmyz a ptactvo jsou velkou příležitostí pro pozorování, objevování i hry. Na školní zahradě je zahradní domek, pískoviště,  dřevěné hrací prvky a ležící kmen pro rozvoj fyzické zdatnosti a hrubé motoriky. Dřevěný záhon je využíván k pěstování zeleniny a bylinek. Zimní park je krásným prostorem pro pozorování a péči o přezimující ptactvo.