Běžné třídy

V naší mateřské škole využíváme PEDAGOGICKOU DIAGNOSTIKU iSophi, která je přímo určena pro práci učitele s dítětem. Je zaměřena na zjišťování úrovně dovedností dítěte ve 13 oblastech (grafomotorika, předmatematické představy, prostorová představivost, časová orientace, zrakové a sluchové vnímání, verbální myšlení, sociální porozumění, sebeobsluha, jemná a hrubá motorika, pozornost a řeč).

Zásadním benefitem této diagnostiky je předcházení rizikům školní nezralosti předškolních dětí.

Digitální záznam diagnostiky poskytuje souhrnnou zprávu o aktuálních úrovních dovedností dítěte. V některých oblastech jsou dovednosti dítěte již přiměřené, a v některých potřebují mírnou nebo výraznější podporu. Cílem nás pedagogů a Vás rodičů bude efektivní zaměření podpory v jednotlivých oblastech.

Sluníčka, Kytičky, Srdíčka jsou určeny pro děti zpravidla od tří do sedmi let. Třída Koťata funguje pro nejmladší přijaté děti.  Třídy jsou útulně zařízené nábytkem ze světlého dřeva, vkusně zútulněné tematickou výzdobou z přírodních materiálů a pracemi dětí. Děti zde mají k dispozici volně dostupné moderní stavebnice, didaktické hračky a výtvarný materiál. Prostor na hraní je rozčleněn do hracích koutků, které pomohou děti přirozeně rozdělit do menších skupinek a nastaví tak podmínky pro pohodovou komunikaci. Děti se tak mohou všestranně rozvíjet ve velmi podnětném, ale přehledném a bezpečném prostředí.
V těchto třídách využíváme při práci s dětmi prvky metodiky Začít spolu.

Třídy jsou naplňovány do počtu max. 27 dětí. Provoz na těchto třídách je zajištěn od 6,15 do 16,45 hodin.

Třída Koťata do počtu max.16 dětí. Provoz na této třídě je zajištěn od 6,30 do 16,00 hodin.

Sluníčka

Kytičky

Srdíčka

Koťata