Provoz školky

Provoz školky

Provozní doba:

  • Mateřská škola Strojařů Chrudim: 6:15 – 16:45 h.
  • Medlešice: 6:15 – 16:15 h.

V Chrudimi se schází děti od 6:15 do 7:00 h. na třídě Sluníčka, poté se rozcházejí se svými učitelkami na kmenové třídy.

Odpoledne zůstávají děti  do 15:45 hod. na kmenové třídě. V 15,45 hod. se všechny děti převádějí na třídu Sluníčka. Za pěkného počasí děti pobývají i odpoledne venku na školní zahradě MŠ.

 Snažíme se, aby se při běžném provozu nemusely třídy spojovat a děti trávily většinu času se svými učitelkami a kamarády ve známém a bezpečném prostředí.

V Medlešicích docházejí děti do jedné třídy umístěné v budově zámku. Jeho technický stav vyžaduje celkovou rekonstrukci. Během tohoto roku byl na podnět zřizovatele vypracován architektonický návrh na rekonstrukci zámku včetně školky, při jeho přípravě byly zohledněny naše požadavky. Realizace rekonstrukce je závislá na úspěchu zřizovatele v grantovém řízení.

Provoz MŠ je přerušen na měsíc v době hlavních prázdnin a vánočních prázdnin. Rodiče jsou o termínech přerušení provozu informování nejméně dva měsíce předem na informačních nástěnkách v šatnách.

V době vedlejších prázdnin se provoz omezuje a provoz probíhá na jedné až dvou třídách. Tyto dny využíváme např. pro řešení drobných provozních úprav nebo pro další vzdělávání pedagogů, kteří pak využívají při práci s dětmi moderní formy a metody práce.

Denní řád

Denní řád jednotlivých tříd se odlišuje, obecně je denní řád stanoven takto:

6:15 – 8:00   Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně hry dětí
8:15 – 8:30   Dopolední svačina
8:30 – 9:30   Řízené aktivity (logopedická chvilka, hudební a pohybové aktivity, výtvarné a tvořivé činnosti  a volné hry dětí, práce s předškoláky, integrovanými dětmi
9:30 – 11:30   Příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost
11:30 – 12:15   Oběd 
12:15 – 14:00   Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14:00 – 14:30   Odpolední svačina
14:00 – 16:45   Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy