Vítejte na webu mateřské školy Strojařů Chrudim

Mateřská škola Strojařů je šestitřídní. Ve všech třídách jsou děti věkově smíšené. V budově v Chrudimi fungují tři běžné a dvě speciální třídy – třída pro děti s vadami řeči a třída pro děti s poruchami autistického spektra. Patří k nám školka v Medlešicích, kde je jedna běžná třída umístěná v barokním zámku. Obě budovy se nacházejí v klidném prostředí, jsou obklopeny krásnými rozlehlými zahradami. Zřizovatelem školky je Město Chrudim.


Běžné třídy Chrudim
běžné třídy

Speciální třídy Chrudim
speciální třídy

Třída Medlešice
speciální třídy

 

Proč MŠ Strojařů

  • O děti s láskou a vlídnou důsledností pečuje zkušený kolektiv učitelek a provozních pracovnic.
  • Školka v Chrudimi i v Medlešicích se nachází v klidných místech na okraji obce.
  • Rozlehlé přírodní zahrady poskytují mnoho příležitostí k přirozenému pohybu, pozorování a objevování.
  • Pestrý vzdělávací program je zaměřený na rozvíjení základních lidských hodnot a poznávání přírody.
  • Používáme moderní metody vzdělávání s prvky programu Začít spolu.

Aktuálně

MŮJ PŘEDŠKOLÁK

Víte jak např. vybrat správně aktovku pro prvňáčka nebo co by měl takový předškolák znát, než půjde do školy? Odpověď nejen na tyto otázky, ale spoustu dalších informací, rad a nabídek naleznete v časopise Můj předškolák. Časopis je k dispozici na této adrese

Číst dále

Přátelské posezení s rodiči

Dne 14.11.2017 od 14:00 zveme rodiče, prarodiče a všechny zájemce na přátelské posezení do MŠ Strojařů do prostor bývalé Palety. Budeme si povídat o metodice Aplikované behaviorální analýzy a její využití při vzdělávání dětí nejen s autismem. Akce proběhne díky finanční

Číst dále

Co jsme zažili

Hravý příchod do školky

Na společné chodbě v naší mateřské škole děti hned ráno při příchodu objevily nové nástěnné prvky. Červené bludiště a modrou vkládačku s geometrickými tvary. Samy hned začaly trénovat vkládání tvarů a hledaly správnou cestu bludištěm. Měly pocit, že si hrají,

Číst dále

Bagr, jeřáb, autíčko, zahrajem si maličko…

…předškoláci v naší mateřské škole měli možnost si vyzkoušet, jak je těžké nebo lehké pracovat a manipulovat s různými druhy dřevěných strojů. Jednalo se o atrakce, které děti dokázaly pohánět vlastní silou. Pomocí pedálů a pák ovládaly a uváděly mechanizmy do

Číst dále

Důležité informace

MŠ Strojařů

Ověření výsledků individuálního vzdělávání

Rodiče, kteří přihlásili své dítě k individuálnímu vzdělávání v MŠ Strojařů, se dostaví k ověření výsledků vzdělávání dne 1. 12. 2017 v 10:00 do třídy Korálky. Pokud se ze závažných důvodů nemůžete dostavit, je třeba kontaktovat předem ředitelku

Číst dále