Zájmové aktivity

Tralaláček

Tralaláček

Školní pěvecký soubor s dlouholetou tradicí. Do dětského sboru docházejí všechny děti se zájmem o zpívání – neprocházejí žádným výběrem. Dětský sbor navštěvuje průměrně 50 dětí. Na hudebně pedagogické a organizátorské úrovni ho vedou paní učitelky Monika Jeníčková a Vendulka Žežulková.

Obsahem dopoledních zkoušek je hlasová a rytmická výchova, nácvik nových písní, upevňování a opakování písní již nacvičených. Děti se seznamují s elementární hudební naukou a učí se uvědomělé intonaci. Postupně odstraní chybné pěvecké návyky, dýchání, špatnou artikulaci a tvrdé nasazování tónů. Vyvrcholením činnosti je vystoupení pro rodiče a pro veřejnost při různých společenských příležitostech.

Zkoušky sboru – ve středu dopoledne v tělocvičně MŠ.

Jóga pro děti

Harmonizační cvičení s prvky jógy vhodné pro každé dítě. Cvičení vede děti ke zdravému způsobu života, probouzí v nich radost a lásku k sobě i okolí a pomáhá jim zbavit se stresu, kterým dnes často trpí i malé děti. Základem cvičení je hra, tvořivost a poznání sebe sama. Důležitou součástí jsou dechová cvičení a relaxace, která vedou k celkovému uvolnění a navodí psychickou rovnováhu.

Probíhá v úterý od 7:30 do 8:00 hodin pod vedením pedagogické asistentky Margity Lupoměské.

Metoda dobrého startu (dále MDS)

Příprava na školní práci pro předškoláky. Metoda využívá známé lidové písničky a jejich příběhy, cvičí souhru zraku, sluchu a pohybu. Rozvíjí emoční inteligenci, jazykové schopnosti, jemnou motoriku, rytmus, pravolevou orientaci a může pomoci včas odhalit a upravit poruchy psychomotorického vývoje.

25 lekcí – probíhá 1x týdně v čase po obědě.

Po dohodě s rodiči jsou zařazeny všechny děti, které mají nastoupit příští školní rok do 1. třídy. Děti jsou rozděleny do skupin po maximálně 10 dětech.

Rodiče hradí pracovní sešit v hodnotě 100 Kč.

Pro rodiče je na začátku kurzu připravena ukázková hodina. Rodičům nabízíme možnost aktivně se účastnit všech lekcí.

Předplavecký výcvik

Výcvik je organizovaný ve spolupráci se Sportovními areály města Chrudim s.r.o. každoročně. Děti se hravou formou učí s vodou kamarádit a zvládnout základy plaveckých dovedností.

Výcvik zahrnuje 10 lekcí, probíhá jednou týdně v dopoledních hodinách, maximální počet je 18 dětí na jednu skupinu. Je nabízen z kapacitních důvodů pouze předškolákům, při menším zájmu dalším dětem podle věku.

Do bazénu a z bazénu jezdí děti společně autobusem, dozor vykonává jedna paní učitelka.

Cena: 570 Kč předplavecký kurz + 400 Kč doprava autobusem

Lyžařský kurz

je zajišťován ve spolupráci s lyžařskou školou Ski Fanatic a je určen zejména pro předškoláky.

Lyžování pro děti se skládá z dvanácti vyučovacích hodin (6 lekcí) a je určeno pro děti starší 4 let. Náplní lyžování je skupinová výuka základních i pokročilých lyžařských dovedností. Děti jsou rozděleny do skupin dle míry svých dovedností (max. 5 dětí na jednoho instruktora). Výuka lyžařských dovedností je vedena formou hry na sněhu. Cílem lyžování pro děti je naučit děti základním lyžařským dovednostem, zdokonalit techniku lyžování a naučit děti bezpečnému pohybu a chování na sjezdovkách. Výuka lyžařských dovedností je vedena dle  nejnovějších trendů dětské výuky lyžování.

Organizace: Lyžování pro děti je realizováno ve Ski areálu Hlinsko – leden, únor a březen v dopoledních hodinách. Dětí doprovází učitelka z mateřské školy a věnují se jim instruktoři z lyžařské školy.

Cena: bude upřesněna, zahrnuje: šest lekcí – 12 hodin výuky lyžařských dovedností, dopravu tam i zpět, jízdné na vlecích v celém areálu, pojištění u České pojišťovny a.s., občerstvení. Kurzovné se hradí přímo lyžařské škole Ski Fanatic. Lyžařská škola informuje rodiče elektronicky nebo telefonicky o případných změnách v organizaci.

Logohrátky pro děti a rodiče

Nabízíme vám novou efektivní formu logopedických cvičení, která budou probíhat 1 x za 14 dní a budou kombinovat hravou kolektivní formu a individuální přístup. Jde o společná cvičení skupiny max. 6 rodičů s dětmi, kdy se rodiče pod vedením zkušené učitelky budou učit hrát si a pracovat se svým dítětem tak, aby mělo chuť cvičit. Budou připraveny pestré rytmicko-pohybové hry, zaměřené na sluchové vnímání, dechová cvičení, hry na rozvoj motoriky jazyka a obličejových svalů, rozvoj slovní zásoby, hry zaměřené na průpravu výslovnosti jednotlivých hlásek. Po společné části budou účastníkům zadány individuální úkoly, které procvičí a budou je dále procvičovat v čase mezi jednotlivými lekcemi v domácím prostředí.

Cena 600 Kč / rodič + dítě/, zahrnuje učební materiály, vede p. uč. Monika Jeníčková, 1 x 14 dní ve čtvrtek od 15,30 hodin

Keramika pro rodiče s dětmi

Společné radostné tvoření rodičů s dětmi. MŠ Strojařů má vlastní keramickou dílnu včetně pece, ve které jsou výrobky vypalovány.

 

MŠ Medlešice

Kroužek probíhá jednou za čtrnáct dní na odloučeném pracovišti v Medlešicích  v sudé týdny – v pondělí od 16:30 do 18:00 hodin.  Kroužek keramiky v Medlešicích vede p. uč. Petra Michálková ze třídy Broučci.

Kurzovné –  cena 900 Kč/ rodič + dítě/ pololetí (říjen – leden, únor – květen) 

Malý badatel

Kroužek zaměřený na poznávání živé i neživé přírody pomocí objevování, pozorování a jednoduchých pokusů –  pro skupinu max. 10 dětí, probíhá v úterý od 14:30 do 15:00 hodin, 

Kurzovné – 600 Kč/dítě na pololetí, vede p. učitelka Petra Černá ze třídy Sluníček.