Zájmové aktivity

Tralaláček

Tralaláček

Školní pěvecký soubor s dlouholetou tradicí. Do dětského sboru docházejí všechny děti se zájmem o zpívání – neprocházejí žádným výběrem. Dětský sbor navštěvuje průměrně 50 dětí. Na hudebně pedagogické a organizátorské úrovni ho vedou paní učitelky Monika Jeníčková, Vendulka Žežulková a Eva Saidlová.

Obsahem dopoledních zkoušek je hlasová a rytmická výchova, nácvik nových písní, upevňování a opakování písní již nacvičených. Děti se seznamují s elementární hudební naukou a učí se uvědomělé intonaci. Postupně odstraní chybné pěvecké návyky, dýchání, špatnou artikulaci a tvrdé nasazování tónů. Vyvrcholením činnosti je vystoupení pro rodiče a pro veřejnost při různých společenských příležitostech.

Zkoušky sboru – ve středu dopoledne v tělocvičně MŠ.

 

Metoda dobrého startu (dále MDS)

Příprava na školní práci pro předškoláky. Metoda využívá známé lidové písničky a jejich příběhy, cvičí souhru zraku, sluchu a pohybu. Rozvíjí emoční inteligenci, jazykové schopnosti, jemnou motoriku, rytmus, pravolevou orientaci a může pomoci včas odhalit a upravit poruchy psychomotorického vývoje.

25 lekcí – probíhá 1x týdně v dopoledním čase, po obědě.

Po dohodě s rodiči jsou zařazeny všechny děti, které mají nastoupit příští školní rok do 1. třídy. Děti jsou rozděleny do skupin po maximálně 10 dětech.

Rodiče hradí pracovní sešit v hodnotě 160,- Kč.

Pro rodiče je na začátku kurzu připravena ukázková hodina. Rodičům nabízíme možnost aktivně se účastnit všech lekcí.

Předplavecký výcvik

Výcvik je organizovaný ve spolupráci se Sportovními areály města Chrudim s.r.o. každoročně. Děti se hravou formou učí s vodou kamarádit a zvládnout základy plaveckých dovedností.

Výcvik zahrnuje 10 lekcí, probíhá jednou týdně v dopoledních hodinách, maximální počet je 14 dětí na jednu skupinu. Je nabízen z kapacitních důvodů pouze předškolákům, při menším zájmu dalším dětem podle věku.

Do bazénu a z bazénu jezdí děti společně autobusem, dozor vykonává jedna paní učitelka.

Lyžařský kurz

je zajišťován ve spolupráci s lyžařskou školou Ski Fanatic a je určen zejména pro předškoláky.

Lyžování pro děti se skládá z dvanácti vyučovacích hodin (6 lekcí) a je určeno pro děti starší 4 let. Náplní lyžování je skupinová výuka základních i pokročilých lyžařských dovedností. Děti jsou rozděleny do skupin dle míry svých dovedností (max. 5 dětí na jednoho instruktora). Výuka lyžařských dovedností je vedena formou hry na sněhu. Cílem lyžování pro děti je naučit děti základním lyžařským dovednostem, zdokonalit techniku lyžování a naučit děti bezpečnému pohybu a chování na sjezdovkách. Výuka lyžařských dovedností je vedena dle  nejnovějších trendů dětské výuky lyžování.

Organizace: Lyžování pro děti je realizováno ve Ski areálu Hlinsko – leden, únor a březen v dopoledních hodinách. Dětí doprovází učitelka z mateřské školy a věnují se jim instruktoři z lyžařské školy.

 

 

Malý badatel