Co se Vám v naší MŠ líbí?

Odpovědi rodičů z dotazníků na život MŠ ve školním roce 2018 / 2019:

• Přístup paní učitelek i ostatního personálu, prostředí, spousta akcí
• Úplně všechno, jsme nadšení!
• Milé paní učitelky, útulná zahrada, bazén, hřiště, výlety.
• Školka je stále pěkně vyzdobená a zvlášť nástěnky a fotografie. Velký dík všem učitelkám za vstřícnost a pochopení
• Přístup k dětem, program, práce učitelek i navíc
• Zahrada a prostory školky, časté výlety (divadla…), věkově smíšené třídy
• Přátelská atmosféra
• Aktivity s dětmi, velká zahrada, akce pro rodiny – spolupráce, nabídka kroužků pro děti, prostředí školky
• Přátelské prostředí, zájem o děti a jejich potřeby, pobyt venku. Díky a těšíme se na viděnou v novém školním roce.
• Přátelské prostředí, venkovní prostředí zahrady se spoustou hracích prvků. Oceňuji kroužky pro děti v rámci školky! Skvělé jsou konzultační hodiny pro informace o dítěti (fredback). Skvělá je též možnost zapůjčení knížek.
• Dobře vedená školka, se skvělým přátelským prostředím k dětem i rodičům.
• Individuální přístup učitelek, jejich nadšení, ochota a profesionalita, ABA terapie
• Přístup paních učitelek, prostředí, možné individuální konzultace, odborné přednášky, škola v přírodě

Odpovědi rodičů z dotazníků na život MŠ ve školním roce 2017 – 2018:

 • Vše, jsem naprosto spokojená
 • Zahrada, možnost koupání, hodné paní učitelky, výtvarné činnosti, výlety, program
 • Klima školky, přístup k dětem, přírodní materiály a hmyzí hotel na zahradě
 • Skvělý kolektiv, školkové akce, příjemné prostředí
 • Hodné a milé paní učitelky, krásná a velká zahrada a bazén
 • Zahrada, barevnost a pestrost výzdoby, akce pro děti + rodiče
 • Prostor, barevnost, variabilita akcí, pohodové prostředí
 • Smíšené třídy, zahrada, přístup učitelek
 • Vaše aktivity, akce a báječné paní učitelky a vlastně celý personál
 • Vstřícný a laskavý přístup k dětem, mnoho zajímavých aktivit, tvůrčí práce s dětmi, výlety, fotky ze všech akcí
 • Jídelníček zahrnující jiné obilniny, žitný chléb
 • Zkušený a stálý pedagogický personál, klidné a vlídné prostředí, nulový tlak na výkon, nabídka akcí pro děti, jídelníček dle paní M. Slimákové
 • Přátelská atmosféra
 • Jsme spokojeni 😊
 • Vedení a vstřícnost paní učitelek MŠ k dětem i rodičům dětí.
 • Hezký přístup, kroužek Tralaláček, velká zahrada pro děti
 • Bohatý program pro děti, mají spoustu zážitků a zábavy. Zároveň se toho naučí spousta nového. Jsem ráda, že může syn chodit do vaší školky.
 • Přístup učitelek, plánování programů, kroužky v rámci MŠ
 • Věkově různorodé složení tříd, výborná kuchyně
 • Láskyplný, hřejivý a bezpředsudečný vztah k dětem a to, že jsou autíci v kontaktu se zdravými dětmi
 • Chodíme do autistické třídy, kde jsou nejúžasnější učitelky, které naši dceru za krátkou dobu posunuly dopředu. Líbí se nám vše.

 

Odpovědi rodičů z dotazníků na život MŠ ve školním roce 2016 – 2017:

 • Obětavost zaměstnanců, kreativita, všestrannost
 •   Vlídný přístup, vstřícné a přátelské prostředí, fotografie z akcí, společné aktivity s rodiči, kroužky. Jste super. Díky 
 • Především venkovní prostory, ale i vždy hezky vyzdobená celá školka – chodba, šatna, ze které se rodiče mohou dozvědět (foto i výtvory dětí) o aktivitách dětí. Dále citlivý přístup učitelek k dětem, ale také i k rodičům, který podporuje naši důvěru. Velmi si také cením akcí, které jsou pro děti připravovány.
 • Přátelská atmosféra, vstřícnost celého pracovního kolektivu
 • Heterogenní skupiny na oddělení, pracovní centra, možnost zapojit se do programu školy, aktivní účast rodičů na akcích
 •   Líbí se mi vše! The best MŠ na světě!
 • Pestrý program, výborný jídelníček, vstřícné paní učitelky
 • Pozitivní přístup učitelek, třídy působí vesele a příjemně, velká zahrada, vedení dětí k přírodě, bohatý program, spolupráce s rodiči
 • Rodinný přístup, program a vzdělávání dětí. S MŠ jsme spokojeni a dcera tam chodí ráda.
 •  Naprostá spokojenost
 • Přístup paní učitelek, pestrá a zdravá strava. Děkujeme.
 •   Nabídka logopedie i pro ostatní třídy, lyžování, in-line brusle. Přátelské a pohodové prostředí a lidé. CD s fotkami jako dárek pro předškoláky (odcházející děti). Moc nás potěšilo. Školka v přírodě. DĚKUJEME
 • S naší mateřskou školkou jsem maximálně spokojená.
 •   Celkový přístup k našim dětem, prázdninový provoz, zařazení ABA do vzdělávání – nejlepší v ČR!

 

Odpovědi rodičů z dotazníků na život MŠ ve školním roce 2015 – 2016:

 • Všechno, máme skvělé učitelky
 • S fungováním MŠ i paní učitelkou/ami jsme velmi spokojeni. Dcera chodí do MŠ ráda, což je pro nás důležité.
 • Vše – program, přístup učitelek, zahrada.
 • Tvůrčí práce s dětmi, možnost kroužků v době školky, fotografie z dění ve školce, společné akce s rodiči
 • Dle mého názoru je MŠ Strojařů nejlepší školkou v Chrudimi. Jak, co se týče personálu, bohatého programu pro děti, tak i prostředí a stravování. VELKÉ DÍKY!
 • Přátelské – pozitivní prostředí, zahrada, přístup personálu.
 • Vybavení tříd, čistota, bohatý program pro děti a velká zahrada a hřiště
 • Mám 8 dětí. Několik MŠ jsme již vystřídali, ale MŠ Strojařů je výjimečná. Péče a přístup k dětem? SKVĚLÝ! DĚKUJI
 • Líbí se mi přátelská a rodinná atmosféra školky, pocit pohody a bezpečí pro děti, jídelníček plný pestrého jídla, obrovský dík za možnost logopedie v rámci školky. Dále je fajn možnost kroužků a také spousta zajímavých akcí a výletů pro děti. Syn je ve školce moc spokojený a šťastný, to je pro mě důležité a za to Vám patří obrovský dík. Děkuji i za milé paní učitelky.
 • Přístup paní učitelek, pestrý jídelníček, krásné prostředí letošní školy v přírodě.
 • Vřelý přístup učitelek k dětem, podnětné prostředí, náplň činnosti
 • Fotografie z akcí na webu, možnost sběru hliníku, víček…
 • Pravidelná setkání a akce pro rodiče s dětmi, přístup pedagogů k dětem, milé a přátelské prostředí
 • Profesionální a laskavý přístup učitelek. Jídelníček dětí.
 • Laskavý přístup k dětem i rodičům, velmi si vážím profesionality celého personálu, vážím si celé školky
 • Časté aktivity s dětmi – výlety, divadla, exkurze…
 • V MŠ Medlešice se nám líbí poloha školky – park, přístup a vstřícnost učitelek