Projekty

ŠVP – Spolu je nám dobře

Spolu je nám dobře Svět lidí je pestrý. Každý jsme jiný a všichni máme právo být přijímáni takoví, jací jsme. Učíme se spolu v každodenních situacích, aby nám bylo dobře.
Učíme se úctě a toleranci při setkávání s kamarády s jiným názorem i s lidmi výrazněji odlišnými než jsme my sami – učme se chovat ke starším lidem, k lidem handicapovaným…

Více o projektu „Spolu je nám dobře“ zde…

 

ŠVP – Učíme se od přírody

Spolu je nám dobře Environmentální výchova má v našem školním vzdělávacím programu významné místo. Chápeme, že příroda nám dává všechny dary potřebné k našemu životu. Dříve byli lidé s přírodou spjati a byli na ní závislí. Dnes žijeme ve městě více či méně od přírody odtrženi. Ať je jakékoli počasí či roční doba, máme stále všeho nadbytek…

Více o projektu „Učíme se od přírody“ zde…

 

ŠVP – Vím si rady

Vím si rady
Dlouhodobý preventivní program, který podporuje zdravý životní styl, rozvíjí komunikační schopnosti a podává věku přiměřené a pravdivé informace o návykových látkách a jiných formách rizikového chování…

Více o projektu „Vím si rady“ zde…

 

 Další…