Vím si rady

Dlouhodobý preventivní program, který podporuje zdravý životní styl, rozvíjí komunikační schopnosti a podává věku přiměřené a pravdivé informace o návykových látkách a jiných formách rizikového chování.

Cíle projektu:

  • vést děti ke zdravým životním návykům a postojům
  • vychovávat děti odpovědné za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jejich věku
  • předcházet společensky nežádoucím jevům