Šablony pro MŠ

OPJAK Šablony I – Publicita na stránkách školy

Více informací zde

Šablony III

Projekt je zaměřen na personální podporu MŠ Strojařů.

Projekt: ŠABLONY III – CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/ 0017859

VÝŠE PODPORY – 382 863,00 Kč

„Tento projekt je spolufinancován EU“.

Datum zahájení projektu: 1. 10. 2020
Předpokládané datum ukončení projektu. 30.9. 2022
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

Aktivity projektu:
Školní asistent – personální podpora MŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.
Školní speciální pedagog – personální podpora MŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního speciálního pedagoga (dále jen „speciální pedagog“) mateřským školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři děti s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory
Projektový den ve výuce
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou.

logo
 

Šablony pro MŠ II

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT, extrakurikulární a rozvojové aktivity, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí a veřejností.

Projekt (název, registrační číslo):

Personální podpora – MŠ, Chrudim 4, Strojařů 846

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009343

VÝŠE PODPORY – 612 290,00 Kč

„Tento projekt je spolufinancován EU“.
Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 10. 2018
Předpokládané datum ukončení projektu. 30. 9. 2020
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT , extrakurikulární a rozvojové aktivity, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí/žáků a veřejností

Co je cílem projektu?
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Vybrané aktivity:
Školní speciální pedagog – personální podpora MŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního speciálního pedagoga (dále jen „speciální pedagog“) mateřským školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři děti s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory .
Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ
Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků mateřských škol a odborníků z praxe v rámci v předškolního vzdělávání. Díky spolupráci se zlepší kvalita vzdělávání v mateřských školách, což bude mít pozitivní vliv na výsledky dětí.
Projektový den ve škole
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí.
Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize / mentoringu / koučinku
Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím odborně vedené supervize/mentoringu/koučinku.

logo
 

Šablony pro MŠ I

Projekt je zaměřen na personální podporu v MŠ, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Projekt (název, registrační číslo):

Personální podpora – Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002080

Výše podpory – 491 780 Kč

„Tento projekt je spolufinancován EU“.

logo

 

 

 

 

 

Více info o projektu zde…

Radosti a strasti předškolního věku – https://www.msstrojaru.cz/23-2-2017-radosti-a-strasti-predskolniho-veku/