Šablony pro MŠ

Šablony pro MŠ II

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT, extrakurikulární a rozvojové aktivity, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí a veřejností.

Projekt (název, registrační číslo):

Personální podpora – MŠ, Chrudim 4, Strojařů 846

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009343

VÝŠE PODPORY – 612 290,00 Kč

„Tento projekt je spolufinancován EU“.

 

Šablony pro MŠ I

Projekt je zaměřen na personální podporu v MŠ, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Projekt (název, registrační číslo):

Personální podpora – Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002080

Výše podpory – 491 780 Kč

„Tento projekt je spolufinancován EU“.

logo

 

 

 

 

 

Více info o projektu zde…

Radosti a strasti předškolního věku – https://www.msstrojaru.cz/23-2-2017-radosti-a-strasti-predskolniho-veku/