Podpořte školku

Státní finanční prostředky pokrývají dostatečně běžný provoz mateřské školy. Další prostředky na rozvoj MŠ se snažíme získat podáním žádostí o granty v různých oblastech (logopedická prevence, kompenzační pomůcky pro  děti se speciálními vzdělávacími potřebami aj.).

Víme, kam naši školku chceme směřovat a  máme nápady, jak na to, ale prostředky zatím chybí. Budeme vděčni za jakoukoli podporu, abychom mohli realizovat například:

  • dovybavení relaxační místnosti Snoezelen v prostorách autistické třídy Motýlci
  • postupné dovybavení logopedické třídy Korálky
  • vybavení pracovních a hracích koutků na školní zahradě v Chrudimi i Medlešicích

Můžete si vybrat námět pro podporu nebo přijít s nápadem svým. Náměty jsou řazeny abecedně, ne podle důležitosti.
V případě zájmu Vás blíže seznámíme s hospodařením MŠ. Schůzku s ředitelkou školy lze sjednat na tel. č. 731 681 879

Za Váš zájem předem děkujeme.