Organizace školního roku 2017/18

  • 26. – 27. října 2017 – podzimní prázdninyPROVOZ OMEZEN
  • 23. prosince 2017 – 2. ledna 2018 – vánoční prázdninyPROVOZ PŘERUŠEN, funguje jen MŠ Na Valech
  • 12. 3. – 18. 3. 2018 – jarní prázdninyPROVOZ OMEZEN, uzavřena MŠ Medlešice
  • 29. – 30. 3. 2018 – velikonoční prázdninyPROVOZ OMEZEN
  • Hlavní prázdniny budou od 2. 7. do 31. 8. 2018

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE SE RODIČE DOČTOU NA TŘÍDNÍCH NÁSTĚNKÁCH V ŠATNĚ.