Třídy

V budově školky v Chrudimi máme 3 běžné třídy. Třídy jsou plněny do počtu max. 27 dětí.

Sluníčka
Sluníčka
Kytičky
Kytičky
Srdíčka
Srdíčka
 

Více o běžných třídách v Chrudimi zde…

2 speciální třídy slouží pro děti s vadami řeči (max. 14 dětí) a pro děti s poruchami autistického spektra (max. 8 dětí).

Korálky
Korálky
Motýlci
Motýlci
 
 

Více o speciálních třídách zde…

1 běžná třída s max.25 dětmi funguje v Medlešicích.

Broučci
Broučci
 
 
 

Více o třídě v Medlešicích zde…

Ve všech třídách jsou děti věkově smíšené.