Úhrady

1) Cena stravného

s odpolední svačinou 33,- Kč (35,-Kč), bez odpolední svačiny 27,- Kč (29,-Kč)

Strávníci 3-6 let:

 • přesnídávka 7,- Kč
 • oběd 19,- Kč
 • svačina 6,- Kč
 • pitný režim 1,- Kč
 • CELKEM 33,- Kč

Strávníci 7 let

 • přesnídávka 8,- Kč
 • oběd 20,- Kč
 • svačina 6,- Kč
 • pitný režim 1,- Kč
 • CELKEM 35,- Kč

2) Výpočet měsíční částky stravného:

 • začátkem každého měsíce se vypočítá předpis stravného na celý měsíc, tj. počet pracovních dnů v daném měsíci
 • omluvené dny z minulého měsíce se odečítají
 • k vypočítané částce se přičte školné

3) Školné (úplata za vzdělávání v MŠ)

částka stanovená na 500,- Kč – hradí se měsíčně
– nehradí děti, které plní povinné předškolní vzdělávání (předškoláci v posledním ročníku mateřské školy a děti s odkladem školní docházky).

4) Způsob platby

Sdělí rodiče na „Přihlášce ke stravování dítěte a úhradě školného“ – vyplňuje se při přijetí dítěte do MŠ

 • Inkasem – MŠ si sama vyinkasuje platbu z účtu klienta, v bance musí být k účtu zaveden příkaz k inkasu
 • Termín splatnosti je do 15.dne každého měsíce
 • číslo účtu: 78-8176660287/0100

Děkujeme, že včasnými, bezproblémovými platbami přispíváte k hladkému provozu naší školky :o)