Úhrady

1) Cena stravného

s odpolední svačinou 49,- Kč (50,-Kč), bez odpolední svačiny 39,- Kč (40,-Kč)

Strávníci 3-6 let:

   • přesnídávka 11,- Kč
   • oběd + pitný režim 28,- Kč
   • svačina 10,- Kč
   • CELKEM 49,- Kč

Strávníci 7 let

   • přesnídávka 11,- Kč
   • oběd + pitný režim 29,- Kč
   • svačina 10,- Kč
   • CELKEM 50,- Kč

2) Výpočet měsíční částky stravného:

  • začátkem každého měsíce se vypočítá předpis stravného na celý měsíc, tj. počet pracovních dnů v daném měsíci
  • omluvené dny z minulého měsíce se odečítají
  • k vypočítané částce se přičte školné

3) Školné (úplata za vzdělávání v MŠ)

částka stanovená na 600,- Kč – hradí se měsíčně
– nehradí děti, které plní povinné předškolní vzdělávání (předškoláci v posledním ročníku mateřské školy a děti s odkladem školní docházky).

4) Způsob platby

Sdělí rodiče na „Přihlášce ke stravování dítěte a úhradě školného“ – vyplňuje se při přijetí dítěte do MŠ

 • Inkasem – MŠ si sama vyinkasuje platbu z účtu klienta, v bance musí být k účtu zaveden příkaz k inkasu
 • Termín splatnosti je do 15.dne každého měsíce
 •  
 • číslo účtu: 78-8176660287/0100

Děkujeme, že včasnými, bezproblémovými platbami přispíváte k hladkému provozu naší školky :o)

5) Odhlášení celodenní stravy dítěte z MŠ prostřednictvím aplikace

 • odhlášení dítěte ze stravy musí být provedeno nejdéle ten den do 7,30 hodin prostřednictvím aplikace NAŠE MŠ

6) Odhlášení odpolední svačiny při odchodu dítěte po obědě

 • tuto skutečnost  nahlaste  paní učitelce na třídě den předem nebo v ten den do 7,30 hodin

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ PROSTŘEDNICTVÍM TELEFONU ČI EMAILU NENÍ MOŽNÉ!!!