Úhrady

1) Cena stravného

s odpolední svačinou 38,- Kč (39,-Kč), bez odpolední svačiny 30,- Kč (31,-Kč)

Strávníci 3-6 let:

 • přesnídávka 8,- Kč
 • oběd 21,- Kč
 • svačina 8,- Kč
 • pitný režim 1,- Kč
 • CELKEM 38,- Kč

Strávníci 7 let

  • přesnídávka 8,- Kč
  • oběd 22,- Kč
  • svačina 8,- Kč
  • pitný režim 1,- Kč
  • CELKEM 39,- Kč

Od nového školního roku 2022/2023 budou navýšeny ceny stravného následovně:
Strávníci 3-6 let:

   • přesnídávka 10,- Kč
   • oběd + pitný režim 25,- Kč
   • svačina 9,- Kč
   • CELKEM 44,- Kč

Strávníci 7 let

   • přesnídávka 10,- Kč
   • oběd + pitný režim 26,- Kč
   • svačina 9,- Kč
   • CELKEM 45,- Kč

2) Výpočet měsíční částky stravného:

  • začátkem každého měsíce se vypočítá předpis stravného na celý měsíc, tj. počet pracovních dnů v daném měsíci
  • omluvené dny z minulého měsíce se odečítají
  • k vypočítané částce se přičte školné

3) Školné (úplata za vzdělávání v MŠ)

částka stanovená na 500,- Kč – hradí se měsíčně
– nehradí děti, které plní povinné předškolní vzdělávání (předškoláci v posledním ročníku mateřské školy a děti s odkladem školní docházky).

Od nového školního roku 2022/2023 bude úplata za vzdělávání v MŠ stanovena na 600,- Kč – hradí se měsíčně.

4) Způsob platby

Sdělí rodiče na „Přihlášce ke stravování dítěte a úhradě školného“ – vyplňuje se při přijetí dítěte do MŠ

 • Inkasem – MŠ si sama vyinkasuje platbu z účtu klienta, v bance musí být k účtu zaveden příkaz k inkasu
 • Termín splatnosti je do 15.dne každého měsíce
 •  
 • číslo účtu: 78-8176660287/0100

Děkujeme, že včasnými, bezproblémovými platbami přispíváte k hladkému provozu naší školky :o)