Běžná třída – Medlešice

Broučci

Od ledna 2003 patří k MŠ Strojařů odloučené pracoviště Medlešice. Jedná se o jednotřídní mateřskou školu s maximálním počtem dětí 25. Mateřská škola Medlešice je umístěna v přízemí barokního zámku, jehož počátky se datují od poloviny 16. století. Třída, herna, jídelna i šatna této mateřské školy je vybavena novým nábytkem a dalšími doplňky, které vytvářejí útulné a příjemné prostředí pro děti. Některé historické detaily a tím i zvláštní atmosféra zámeckých prostor byly dodnes zachovány.
Třídní vzdělávací program využívá umístění zařízení v objektu zámku ve velikém parku a je zaměřen na prožívání roku v přírodě. Děti se pravidelně setkávají s kamarády z Chrudimi při společných aktivitách – slavnosti, divadelní
představení v MŠ Strojařů, celoškolní výlety, návštěvy dětí z MŠ Strojařů v medlešickém parku.
Do MŠ Medlešice se dováží jídlo z MŠ Strojařů.
Technický stav zámku vyžaduje celkovou rekonstrukci. Během tohoto roku byl na podnět zřizovatele vypracován architektonický návrh na rekonstrukci zámku včetně školky, při jeho přípravě byly zohledněny naše požadavky. Realizace rekonstrukce je závislá na úspěchu zřizovatele v grantovém řízení. O případné realizaci budou rodiče včas informováni.