Informace k individuálnímu vzdělávání

16. Září 2020

Vážení rodiče,
ověřování očekávaných výstupů dětí, které jsou přihlášeny k individuálnímu vzdělávání v mateřské škole, proběhne 13. 11. 2020 v 10:00 hod. ve třídě Korálky. Zákonný zástupce má povinnost se s dítětem k ověřování dostavit. Pokud se ze závažných důvodů nemůže zákonný zástupce s dítětem zúčastnit, je nutno se omluvit a využít náhradní termín – 27. 11. 2020 v 10:00 hod.