Informace pro rodiče dětí s individuálním vzděláváním

20. Listopad 2019

Ověření úrovně očekávaných výstupů individuálního vzdělávání proběhne 28.11.2019 v 10:00 hod. Rodiče se dostaví s dítětem do kanceláře ředitelky MŠ Strojařů.