Kutálí se ze dvora velikánská brambora…

2. Říjen 2020

Děti na Sluníčkové třídě se celý týden věnovaly bramborám. Kulatým žlutým bramborám. A věřte, aktivit a činností si s nimi užily hodně. S rozpůlenými tiskaly, mnoho jich nakrájely na malé kostičky a následně navlékaly. Děti brambory i vážily, řidiči je převáželi na korbě auta. Nakonec si děti brambory omyly, uvařily, oloupaly a samozřejmě snědly. A pěkně si na nich pochutnaly.