Kytičky na exkurzi

3. Červen 2021

Ve čtvrtek 3. června 2021 děti ze třídy Kytiček poznaly práci truhlářů. Jely na exkurzi do nedalekých Slatiňan do truhlářství Spalto, kde se dětem s velkým nadšením věnovali. Věřte, že vyzkoušet si práci na velkých strojích bylo pro děti opravdu zážitkem. Dozvěděly se mnoho informací o dřevu, o jeho vlastnostech. Jak je možné dřevo opracovat. Viděly i vyzkoušely si, jak se dřevo řeže, brousí, hobluje… Své nové poznatky hned využily a ze dřeva si vyrobily mnoho věcí a předmětů. Kluci si ještě stihli zahrát kulečník a děvčata vyzkoušela sedět na koníku. Celé dopoledne bylo zajímavé a poutavé. Vítek při zpáteční cestě autobusem konstatoval: „Ježiši, bylo to boží.“