My Tři králové jdeme k vám…

10. Leden 2019

…štěstí, zdraví vinšujeme vám. Příchodem Tří králů do Betléma, Kašpara, Melichara a Baltazara, končí vánoční období. Na Korálkách, Srdíčkách i Kytičkách si děti o Třech králích povídaly a vyprávěly jejich příběh. Tvořily a malovaly, stříhaly a lepily. Královské koruny skládaly a zdobily, na hlavě je nosily. Korálkové děti zazpívaly koledu, všem popřály a napsaly K + M + B 2019. Nechť Bůh žehná tomuto domu. Srdíčkové děti se ještě vydaly do kostela Nanebevzetí panny Marie, podívat se na vyřezávaný Betlém.