Na Nový rok o slepičí krok, na Tři krále o dva kroky dále…

5. Leden 2018

Děti se na Sluníčkách první týden v novém roce 2018 věnovaly příchodu Tří králů. Navštívily kostel na Resselově náměstí, kde si prohlédly jesličky a zazpívaly Ježíškovi koledy. Jejich zpěv se nádherně rozléhal po celé trojlodi kostela. Ve vestibulu staré radnice viděly nově vyřezaný betlém, kde hledaly a našly krále. Cestou zpátky se ještě zastavily u vánočního stromu na náměstí a setkaly se s Kašparem, Melicharem a Baltazarem, tedy se Třemi králi. Darovaly jim korunky do kasičky a děti dostaly cukřík a obrázek.

K + M + B 2018