Návštěva ze Základní umělecké školy

17. Duben 2023

V pondělí 17. dubna 2023 za našimi předškoláky přišli žáci a paní učitelky ze Základní umělecké školy v Chrudimi. Paní učitelky se ptaly: Z jaké školy jsme přišly? Naše děti hned bezprostředně odpověděly: Z hudební. A vlastně měly pravdu. Základní umělecká škola sdružuje několik oborů, jako hudební, literárně-dramatický, výtvarný, taneční. Nejprve se představil hudební obor. Děti se seznámily s celou rodinou zobcových fléten a byly velmi překvapené jejich rozdílnou velikostí. Vyslechly si hru na sopraninovou, sopránovou, altovou, tenorovou a basovou flétnu. Zcela bezpečně poznaly všechny lidové písničky, které slyšely. Zblízka si děti prohlédly i hoboj a vyslechly si skladbu pro hoboj a klavír. Dále se představil klavír svými hlubokými a vysokými tóny. A Kačka ze Sluníček zahrála na klavír dvě písničky, protože do „Zušky“ už chodí. Umění není jen o hudbě, ale i o tančení. Představil se nám tanečník a tanečnice baletu. Na nohách piškoty. Ne cukrářské, ale baletní. Ukázali dětem základní baletní pozice, společně si dali baletní rozcvičku a zatančili dětem úryvek ze Statečného Cibulky. Paní učitelka představovala jednotlivé cviky francouzsky, protože balet ve Francii vznikl. Pak se ptala, jakou řečí mluvila. Děti hned reagovaly. Egyptsky, anglicky, španělsky, turecky, ale někdo také řekl francouzsky, což bylo dobře. V umělecké škole se učí žáci hrát, malovat, pracovat s hlínou, ale taky fotografovat, natáčet filmy, loutkoherectví… Víte, co bylo nakonec? Velký potlesk a jako poděkování děti zazpívaly písničku Čáry a máry.