Oslava Dne Země

24. Duben 2018

V úterý 24. dubna 2018 vyšli předškoláci na chrudimské Resselovo náměstí. Město Chrudim pořádalo oslavu Dne Země. Každý z nás má někdy svátek a naše kulatá planeta Země také.  Co jsme ji popřáli? Čistou přírodu a ovzduší, hodné lidi…..Jak jsme ji my děti pomohly? Uklízely jsme svět a uklízely jsme Česko. Sbíráme použité baterie, drobný vysloužený elektroodpad a PET víčka. Ve sklepě se nám hromadí sběrový papír, který pravidelně odvážíme. A hlavně sbíráme hliník, kterým krmíme naše Hliníkožrouty. Představte si, že naši školkoví Hliníkožrouti snědli nejvíce hliníku ze všech mateřských škol a získali jsme 1. místo za 200 kilogramů odevzdaného hliníku. A to už stojí za pochvalu. Na náměstí dětem pan starosta předal pamětní list za akci Ukliďme svět, a hlavně diplom s jedničkou za sběr hliníku. Na oslavě bylo mnoho stánků, aktivit a činností. Děti pozorovaly při práci dráteníka, provazníka, košíkáře a s úžasem sledovaly kováře při kování a výrobě hřebíku. Pohladily si telátko, prohlédly si slepice, králíky, ovečku s jehňátky a kůzlátka. Vše završily maňáskovou pohádkou.