Personální změny v provozu MŠ

3. Únor 2020

Paní Hanu Palukovou vystřídala na místě vedoucí ŠJ a hospodářky MŠ paní Vlasta Zástěrová. Současně jsme uvítali i novou paní kuchařku Martinu Pilařovou. Nové zaměstnance vítáme a přejeme jim, ať se jim u nás líbí. Paní Palukové děkujeme za  její vstřícnost a pracovní nasazení.