Poděkování za sběr

8. Červen 2021

Vážení rodiče,
děkujeme za zapojení do sběru papíru a hliníku pro naší MŠ. V letošním roce se dohromady nasbíralo 1,02 tuny papíru a 124 kg hliníku. Celkem bylo vybráno 4124 Kč. Za příspěvek byly nakoupeny pomůcky pro polytechnickou výchovu. Děkujeme