Upozornění k platbě školného a stravného

29. Září 2017

Prosíme rodiče, kteří platí školné a stravné sami na účet MŠ, aby částky nezaokrouhlovali, ale platili přesně tak, jak je uvedeno v tabulce vyvěšené v šatně. (př.: v tabulce je částka 1.127,- Kč, tak pošlete 1.127,- Kč a nikoliv 1130,- Kč nebo jinak zaokrouhlené částky). Děkujeme