Uspěli jsme v soutěži Zelený ParDoubek 2018

6. Listopad 2018

V úterý 6. listopadu 2018 na Krajské konferenci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Pardubického kraje byly vyhlášeny výsledky soutěže Zelený ParDoubek 2018. Naše mateřská škola získala CERTIFIKÁT „Ekologická škola Pardubického kraje 2. stupně“. Ten je určen školám a zařízením s velmi dobrou úrovní environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty žáků a pedagogů. Soutěž odráží výsledky celoroční práce školy v oblasti ekologie. Této soutěže jsme se účastnili již po osmé a naše výsledky byly vždy ty nejlepší. Co to vše vlastně znamená? Například jaké druhy odpadu třídíme a proč, zda používáme a využíváme kompost nebo zda máme vypracovaný energetický audit a to zdaleka není vše. Součástí je třeba i návrat k tradicím, jako obchůzka Tří králů, masopust, ale i naše oblíbená Martinská slavnost. Sběr papíru, hliníku, použitých baterií a drobného elektroodpadu nám přináší nejen dobrý pocit, že pomáháme přírodě, ale i pár získaných korun se nám hodí například na nové pomůcky a hračky. Důležitá je i spolupráce s obcí, využívání naší školní zahrady pro ekovýchovu…Našim dlouhodobým cílem je, aby nejen školní zahrada byla plná života a radosti pro naše děti.