Země slaví svátek

25. Duben 2023

V úterý 25. dubna 2023 naše země v Klášterních zahradách v Chrudimi slavila svátek a věřte, že si to určitě zasloužila. Děti ve školce si o naší zemi a celé zeměkouli povídaly. Proč a jak třídit odpady? Kdy je naše zem veselá a kdy smutná…otázek a odpovědí na ně bylo určitě dost. Ale naše děti ve školce pomáhaly uklízet Česko. Sbíraly a do školky přinášely použité baterie, rozbité a nepoužívané drobné elektrospotřebiče. Třídním Hliníkožroutům krmily bříška hliníkem. Za sběr hliníku v soutěži: NAKRMTE HLINÍKOŽROUTA, jsme získali 1. místo, odevzdali jsme 192 kg hliníku. Děti ze třídy Sluníček se šly na oslavy do Klášterních zahrad podívat. Nejen, že přebraly diplom za 1. místo ve sběru hliníku, ale také pamětní list za úklid Česka. Podívaly se na pohádku, pozorovaly různá řemesla, ale taky zvířátka.