Změna platby stravného

5. Červen 2018

Z důvodu nového nařízení o ochraně osobních dat (GDPR) bude rozpis plateb za měsíc červen uložen k nahlédnutí ve třídě nebo v kanceláři vedoucí ŠJ.Rodiče, kteří platí stravné a školné sami převodem z účtu nebo v hotovosti, dostanou na začátku měsíce lísteček, kolik mají za daný měsíc uhradit.
Od září 2018 budeme vybírat stravné a školné pouze inkasním způsobem nebo ve výjimečných případech (po dohodě) v hotovosti.
Hana Paluková – vedoucí ŠJ