Změna školného

29. Duben 2024

Vážení rodiče,

Od ledna 2024 rozhoduje o výši školného  pouze zřizovatel školy. Od září 2024 tedy dojde ke zvýšení školného a to na částku 800 kč na měsíc. Rozhodnutí města naleznete zde.