Abeceda to nic není, kdo by se jí děti bál…

24. Leden 2019

…já vás vezmu do učení: Á, bé, cé, dé a tak dál. Z písmenek se složí slovo, z vět se složí celý svět. Ten, kdo umí abecedu, bude všemu rozumět. Od října do ledna se několik dětí s rodiči scházelo jednou za čtrnáct dní s paní učitelkou Monikou na Logohrátkách a hravou formou si děti cvičily svůj jazýček. Ve čtvrtek 24. ledna 2019 se sešli naposledy, protože děti i rodiče byli pilní, šikovní a mnoho se naučili.