Divadlo v mateřské škole – Hrátky s odpady

20. Duben 2018

Slunečný týden jsme v pátek 20. dubna 2018 zakončili príma pohádkou. Nejen, že přijelo DIVADLO Z PYTLÍČKU, přijeli i naši Broučkové z Medlešic. Na podlaze v tělocvičně byla velká kupa nepořádku a pěkně smrděla. Bydleli v ní dva kamarádi. Fanta a Franta. Nebyli z masa a kostí, jako my lidé, ale z plastového patníku, starého kufru, plechovek, zrezivělých drátěnek a trychtýřů, baterek, nepotřebných hadic a trubek. Sbalili si kufr a vydali se do světa. Fanta a Franta jdou a jdou, zpívají si houpavou…Došli do lesa. V lese bylo čisto a Fanta s Frantou ho hned zaneřádili. Rozšlapali mraveniště. Zdálo se jim v lese moc velké ticho, tak pustili nahlas rádio. V tu chvíli se objevil Lorento Momento Tohlento, vládce lesů, hor a moří. Zlobil se a poslal kluky do školy. Časem se naučili uklízet, a nakonec se z nich stali pracovití popeláři.