Divadlo v mateřské škole – Radujme se, veselme se…

17. Prosinec 2018

Poslední adventní týden jsme v pondělí 17. prosince 2018 zahájili vánoční pohádkou: RADUJME SE, VESELME SE. Mařenko, Josífku, děti, slyšíte zvony…honem, honem musím do kostela, narodil se Ježíšek. Jak to tenkrát bylo, když se narodil? Když tenkrát Marie s Josefem do Betlému šli…byla cesta, byla ušlapaná. Kdo ji šlapal, kdo ji šlapal matka Krista Pána. Lidé dobří nechte nás přespat. Je nám líto, máme obsazeno, musíte jít o dům dál. Anděl zvěstoval: Marie už jen chvíli, v Betlémě jsou prázdné chlívy. Narodil se Ježíšek. Dvanáctá hodina odbyla, každý dům chval Hospodina. Pastýři, vstávejte, ukážu Vám cestu do Betlému. A tak Matěj s Ondřejem vzali kousek sýra, teplé mléko, kožešinku a plást medu a šli pozdravit narozené pacholátko. Svět se probudil a do rána už nešel spát pro ten hvězdopád. Lidé se začali scházet. Co mu dáme! Já kapříka, já perníček, já vánočku…já malá přicházím koledovat. Zpráva o narození Ježíška se rozletěla po celé zemi. I tři králové přijeli z dalekých krajů. Kašpar, Melichar a Baltazar. My Tři králové jdeme k Vám, štěstí, zdraví vinšujeme Vám…Vyprávění a hraní vánočního příběhu bylo poutavé i poučné. Připomnělo nám vůni adventního času.

Proč Ježíšek rozdává dárky na Vánoce? Lidé mu pomohli, když mu bylo nejhůř.

Naše děti hned bezprostředně odpovídaly, protože jsme byly hodné!

Ať je to, jak chce: RADUJME SE, VESELME SE!