Medlešice – Abeceda to nic není, kdo by se jí, děti bál aneb návštěva 1. třídy

20. Březen 2018

V úterý 20. března 2018 se Broučci vydali pěšky do ZŠ Mikulovice. Jako první navštívili 1. třídu, kde potkali několik kamarádů a sourozenců. O přestávce je paní učitelka provedla celou školou. Viděli ostatní třídy, počítačovou učebnu a tělocvičnu. V ní se děti pořádně proběhly, vyzkoušely žebřiny a žíněnky. Zazvonil školní zvonek a všechny děti usedly do lavic. Školní i školkové. Prvňáčci jim ukázali, jak už umí číst, psát a počítat. Nakonec si děti vyzkoušely, jaké je to být školákem. Za vyplněný pracovní list dostaly od paní učitelky svoji první jedničku.