Medlešice – Dětství jako vánek letí, než se setmí uteče ti….mami zítra škola začíná

25. Červen 2020

Ve čtvrtek 25. června 2020 předškoláci z Broučkové třídy v Medlešicích měli rozloučení. Před začátkem na ně čekaly stanoviště v zámeckém parku, kde děti vybíraly předměty, které patří do školy. Sestavovaly obrázek z geometrických tvarů. Malovaly svého kamaráda. Řadily obrázky s dějem pohádky „O Červené Karkulce“. Házely a trefovaly se míčkem na terč. A už nastal ten důležitý okamžik. Předškoláci dostali šerpy, dárečky a pamětní list a už z nich byli školáci. Nemohla chybět písnička „Pá Pá“. Společně si udělali piknik, na který rodiče přinesli spoustu dobrot, za což jim patří poděkování.
Všem Vám přejeme krásné léto a dětem pohodový vstup do 1. třídy.