Medlešice – Jsou mlynáři, chlapi, chlapi…

26. Září 2018

…když jim mlýny klapy, klapy. Jsou mlynáři chlapy, chlapy, když jim mlýny jdou. Ve středu 26. září 2018 jeli Broučci z Medlešic autobusem do Presů, kde vystoupili a šli do vodního mlýna Janderov, který se nachází na pravém břehu řeky Chrudimky. Pan mlynář se jich ochotně ujal a provedl celým mlýnem. A věřte, nevěřte, má celkem 4. patra bez výtahu. Děti se dozvěděly, jak se obilí před mletím vyčistí, viděly, jak se mele na mlecích válcích a jak se pak mouka prosévá přes hedvábná síta, a nakonec se nasype do pytlů. Pytle mají skvělou klouzačku, po které by se určitě skvěle jezdilo. Když Broučci vyšli ze mlýna, byli všichni bílí od mouky, jako správní mlynáři.