Nakrmili jsme Hliníkožrouta

18. Duben 2019

V úterý 16. dubna 2019 proběhl na chrudimském Resselově náměstí DEN ZEMĚ, na který se z Medlešic vydali předškoláci. Nejen, že viděli ekopohádku v podání Libora Štumpfa, prohlédli si dílny tradičních lidových řemesel a zvířátka. Ale nejvíce nastražené uši měli při udílení cen za soutěž: NAKRMTE HLINÍKOŽROUTA. A co myslíte, jak dopadla? Pro naší mateřskou školu velmi dobře. S 220 kilogramy sesbíraného hliníku jsme se umístili na krásném 1. místě. Za odevzdaný hliník do sběru jsme utržili 2 522,-Kč. Ještě jsme obdrželi pamětní list za akci: UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO.

Děkujeme všem dětem a rodičům, kteří nás ve sběru hliníku podporují a doma poctivě třídí.