Prázdninový provoz

12. Červenec 2017

(od 3.7.2017 do 1.9.2017)

Upozorňujeme rodiče, že MŠ Strojařů bude v období prázdnin uzavřena od 1.8.2017 do 1.9.2017.
Odloučené pracoviště MŠ Medlešice od 3.7.2017 do 1.9.2017.
 
Provozní doba v MŠ Stojařů bude od 6:30 do 16:00 hodin.
 
Platba školného: 
 
Platba školného za červenec a srpen  je celkem 500 Kč (platí i pro děti s OŠD) a hradí ho dětí, které v červenci MŠ navštěvují, ale i děti, které do MŠ o prázdninách nechodí.
Pro děti, které budou v srpnu navštěvovat MŠ Sv. Čecha, je platba za srpen stanovena na 500 Kč. ( tz. že zaplatí  500,- Kč za červenec a 500,- Kč za srpen). Školné se platí do MŠ Strojařů.
Platba školného za prázdninové měsíce musí být uhrazena nejpozději do 4. 9. 2017.