ROZHOVORY VE TŘECH

13. Leden 2021

Zajímá vás proč dělá naše dítě to či to, proč nezvládá, co už doma dávno zvládalo, proč, proč, proč….
Domníváme se, že nikdo neshrnul specifika dětské duše a dětského světa lépe, než tři odborníci na tento křehký útvar: PhDr. L.Trapková, MUDr. V. Chvála a PhDr. M. Hermann. Najděte si, prosím, po čtyři odpoledne hodinku času a zaposlouchejte se do rozhovoru, který vám usnadní život v dalších nejméně 15 letech… Přejeme vám hezký poslech a čas ke vstřebání slyšeného.
1.díl
2.díl
3.díl
4.díl