Rozsvěcení vánočního stromečku

3. Prosinec 2023

V neděli 3. prosince 2023 se děti z pěveckého sboru Tralaláček sešly na chrudimském Resselově náměstí. Vlastně přišlo mnoho andělů, andělíčků a andělek ze všech mateřských škol. Věřte, moc jim to slušelo. Úderem 17 hodiny už bylo andělíčků plné podium, svým odpočítáváním pomohli rozsvítit vánoční stromeček. A že bylo, na co koukat. Barvy přecházely z jedné na druhou a hvězda na špičce stromu jen zářila. Do tajemné chvíle začaly znít tóny piana a dětské hlasy se rozezpívaly: Nesem vám noviny, Štědrý večer nastal, Já malý přicházím koledovat, Pásli ovce valaši a závěrečná koleda Narodil se Kristus Pán. Andělské zpívání sklidilo velký potlesk a zajisté zpříjemnilo začínající adventní čas.