Slunečný jarní týden

13. Duben 2018

V pátek 13. dubna 2018 se vydaly děti z Korálkové třídy na návštěvu do Základní školy Na Rovině. Prohlédly si třídy a s dětmi se zúčastnily hudební výchovy. Zahrály si na různé hudební nástroje a naučily se africkou písničku „Epo e tai“. Celý týden se ve školce pořád něco dělo. Na oknech nám začínají rozkvétat květinové truhlíky, které pomáhaly sázet děti. Některé děti zkoušely podojit kravičku, na jiné třídě se snažily správně roztřídit odpady, vystříhat a slepit kočičky…Ale, co bylo úplně nejdůležitější, že naši předškoláci šli k zápisu do 1. třídy základní školy. Blahopřejeme a přejeme našim předškolákům, aby jejich budoucí vstup do školy byl pohodový.