Zvýšení cen stravného od 1.1.2020

3. Prosinec 2019

Važení rodiče, vzhledem ke zdražování a současně potřebě plnit předepsané dávky spotřebního koše, dojde od 1.1.2020 k navýšení cen stravného. Vše naleznete v přiložené tabulce Zvýšení stravného 2020

Oznámení o volné pozici v MŠ Strojařů – částečný úvazek

20. Listopad 2019

Oznamujeme výběrové řízení na pozici učitelky ve speciální třídě Mateřské školy, Chrudim 4, Strojařů 846 na částečný úvazek. Bližší informace naleznete v příloze: Výběrové řízení uc_spec_tridy

Informace pro rodiče dětí s individuálním vzděláváním

20. Listopad 2019

Ověření úrovně očekávaných výstupů individuálního vzdělávání proběhne 28.11.2019 v 10:00 hod. Rodiče se dostaví s dítětem do kanceláře ředitelky MŠ Strojařů.

Vánoční prázdniny

15. Listopad 2019

Vážení rodiče, Mateřská škola Strojařů i odloučené pracoviště v Medlešicích bude v době vánočních prázdnin tedy v termínu od 23.12.2019 do 3.12020 uzavřena. Na všechny děti se budeme v novém roce těšit 6.1.2020.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

11. Červen 2019

Vážení rodiče, prázdninový provoz MŠ Strojařů bude následující: červenec – pro přihlášené děti každý den vždy od 6:30 do 16:00 hod, srpen – zavřeno. Děkujeme, přejeme všem pohodové prázdniny a těšíme se na všechny 2.9.2019

Seznam přijatých dětí pro školní rok 2019/2020

31. Květen 2019

Seznam přijatých dětí do MŠ pro školní rok 2019/2020 naleznete na webu v sekci Pro rodiče – přijímání dětí.

Zápis dětí do prvních tříd chrudimských základních škol pro školní rok 2019/2020

21. Březen 2019

Vážení rodiče předškoláků, informace o zápisu dětí do prvních tříd chrudimských základních škol pro školní rok 2019/2020 naleznete v přiloženém letáku zde

Zápis do tříd MŠ Strojařů

7. Březen 2019

Zápis do tříd MŠ Strojařů proběhne ve dnech ve čtvrtek 9.5. od 9:00 do 17:00 a v pátek 10.5. od 9:00 do 11:00. K zápisu je nutné vzít občanský průkaz, rodný list dítěte a žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (včetně vyjádření dětského lékaře). Podrobnější informace naleznete v rubrice Pro rodiče – přijímaní dětí. Důležité upozornění – Chrudim již není rozdělena na dva spádové obvody, chrudimští rodiče tak mohou vybírat ze 6-ti MŠ v Chrudimi.

Den otevřených dveří MŠ Strojařů Chrudim

7. Březen 2019

Srdečně zveme veřejnost na den otevřených dveří MŠ Strojařů Chrudim do běžných a logopedické třídy dne 11.4.2019, MŠ Strojařů Chrudim Medlešice dne 12.4.2019 a MŠ Strojařů Chrudim – třída Motýlci 2.4.2019. Čeká vás prohlídka celé MŠ, jednotlivých tříd, schůzka s ředitelkou, představení programu Začít spolu a povídání na téma: Jak připravit dítě i sebe na vstup do MŠ. Bližší informace naleznete Chrudim, Medlešice a Motýlci

Dodatek ke školnímu řádu

19. Únor 2019

Vážení rodiče, vzhledem k zavedení nového systému přístupu do budovy MŠ bylo nutné aktualizovat Školní řád. Dodatek ke Školnímu řádu je k dispozici na webu školy v rubrice: Pro rodiče – ke stažení nebo na třídních nástěnkách.

Změna platby stravného

5. Červen 2018

Z důvodu nového nařízení o ochraně osobních dat (GDPR) bude rozpis plateb za měsíc červen uložen k nahlédnutí ve třídě nebo v kanceláři vedoucí ŠJ.Rodiče, kteří platí stravné a školné sami převodem z účtu nebo v hotovosti, dostanou na začátku měsíce lísteček, kolik mají za daný měsíc uhradit. Od září 2018 budeme vybírat stravné a školné pouze inkasním způsobem nebo ve výjimečných případech (po dohodě) v hotovosti. Hana Paluková – vedoucí ŠJ

Výběrové řízení – kuchařka

1. Červen 2018

Od září 2018 přijmeme do naší MŠ kuchařku na 0,7 úvazek. Vhodné i pro ženy na MD a aktivní seniorky (výše úvazku se může po dohodě mírně upravit).

Seznam přijatých do MŠ 2018-2019

29. Květen 2018

V sekci Pro rodiče – přijímání děti je v dokumentech ke stažení zveřejněn seznam dětí přijatých do MŠ pro školní rok 2018 – 2019.

Zápis do tříd MŠ Strojařů

10. Duben 2018

Zápis do tříd MŠ Strojařů proběhne ve dnech ve čtvrtek 3.5. od 9:00 do 17:00 a v pátek 4.5. od 9:00 do 11:00. K zápisu je nutné vzít občanský průkaz, rodný list dítěte a žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (včetně vyjádření dětského lékaře). Podrobnější informace naleznete v rubrice Pro rodiče – přijímaní dětí

Upozornění na zvýšení cen stravného od 1.2.2018

30. Leden 2018

Vážení rodiče, vzhledem ke zdražování potravin a současně potřebě plnit předepsané dávky spotřebního koše, je nezbytné navýšit ceny stravného u dětí s odkladem školní docházky. Jedná se o navýšení cen v průměru o 40,- Kč (viz tabulka), limity u souhlasů s inkasem není potřeba upravovat. Cena stravného je stanovena finančními limity na nákup potravin dle vyhlášky č.107/2005 Sb. v platném znění o školním stravování.

Ověření výsledků individuálního vzdělávání

11. Listopad 2017

Rodiče, kteří přihlásili své dítě k individuálnímu vzdělávání v MŠ Strojařů, se dostaví k ověření výsledků vzdělávání dne 1. 12. 2017 v 10:00 do třídy Korálky. Pokud se ze závažných důvodů nemůžete dostavit, je třeba kontaktovat předem ředitelku školy a domluvit náhradní termín.  

Upozornění k platbě školného a stravného

29. Září 2017

Prosíme rodiče, kteří platí školné a stravné sami na účet MŠ, aby částky nezaokrouhlovali, ale platili přesně tak, jak je uvedeno v tabulce vyvěšené v šatně. (př.: v tabulce je částka 1.127,- Kč, tak pošlete 1.127,- Kč a nikoliv 1130,- Kč nebo jinak zaokrouhlené částky). Děkujeme

Povinné předškolní vzdělávání

3. Září 2017

Pokud bylo vašemu dítěti do 31. 8. 2017  pět let nebo je starší a navštěvuje mateřskou školu, je pro něj nově vzdělávání v MŠ povinné. To znamená, že v pracovních dnech bude dítě povinně docházet do MŠ minimálně v rozsahu 4 hodin, a to od 8:00 – 12:00 hodin. Nepřítomnost dítěte musí být rodiči řádně běžným způsobem omluvena. Pokud budete plánovat např. dovolenou, je třeba předem žádat o uvolnění dítěte ze vzdělávání. Podrobnosti najdete ve Školním řádu, odst. 21.

Prázdninový provoz

12. Červenec 2017

(od 3.7.2017 do 1.9.2017) Upozorňujeme rodiče, že MŠ Strojařů bude v období prázdnin uzavřena od 1.8.2017 do 1.9.2017. Odloučené pracoviště MŠ Medlešice od 3.7.2017 do 1.9.2017.   Provozní doba v MŠ Stojařů bude od 6:30 do 16:00 hodin.   Platba školného:    Platba školného za červenec a srpen  je celkem 500 Kč (platí i pro děti s OŠD) a hradí ho dětí, které v červenci MŠ navštěvují, ale i děti, které do MŠ o prázdninách nechodí. Pro děti, které budou v srpnu navštěvovat MŠ Sv. Čecha, je platba za srpen stanovena na 500 Kč. ( tz. že zaplatí  500,- Kč za červenec a 500,- Kč za srpen). Školné se platí do MŠ Strojařů. Platba školného za prázdninové měsíce musí být uhrazena […]